Home buồng chứng

buồng chứng

Buồng trứng là một phần của cơ quan sinh sản nữ. Ở mỗi bên của tử cung có một buồng trứng.  Nó có nhiệm vụ vô cùng quan trọng cho việc sinh sản.